กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสำพรรณ์ หนูเซ่ง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวณัชชลกร ชูสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง