ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพี่น้องม่วง-ขาว เล่าสู่กันฟัง
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์แกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบางดีวิทยาคม พร้อมด้วยที่ปรึกษาชมรมร่วมจัดบูธในกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ในพื้นที่) ประเภทชุมชน ณ ศูนย์ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกแตรก ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางดีวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางดีวิทยาคม อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “บางดีคัพ” ครั้งที่ 24 ปี 2566 จัดโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนบางดีวิทยาคม พ.ศ.25266
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์การต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา จำนวน 117 คน หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้ บูรณาการชุมชนท้องถิ่น ไม้เทพทาโร" ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการซักซ้อมอพยพอัคคีภัย และการดับเพลิงเบื้องต้น ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวาเลนไทน์ "รักใสใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง"
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
กิจกรรมค่ายพักแรมโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
เผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกลยุทธ์ ISTAR MODEL
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66