ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์การต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา จำนวน 117 คน หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้ บูรณาการชุมชนท้องถิ่น ไม้เทพทาโร" ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการซักซ้อมอพยพอัคคีภัย และการดับเพลิงเบื้องต้น ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวาเลนไทน์ "รักใสใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง"
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
กิจกรรมค่ายพักแรมโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
เผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกลยุทธ์ ISTAR MODEL
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางดีวิทยาคม เรื่อง แจ้งเวลาเลิกเรียนกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางดีวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลเก็บเกี่ยว ข้าวเบายอดม่วง “เพราะอยู่ในวิถีจึงสืบสานเพราะอยู่ในจิตวิญญาณจึงสรรสร้าง“ ณ แปลงนาข้าวอินทรีย์ สุขสนานบานบุรี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางดีวิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดสตูล
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18-20 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวันครู ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้สอนดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66