สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document แบบรายงานสรุปการจัดซื้อ-จัดจ้างปีงบประมาณ 2563(แบบ สขร.1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.91 KB