ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 มีนาคม 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,09:27   อ่าน 102 ครั้ง