ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการซักซ้อมอพยพอัคคีภัย และการดับเพลิงเบื้องต้น ตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
วันที่  3  มีนาคม  2566  โรงเรียนบางดีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการซักซ้อมอพยพอัคคีภัย และการดับเพลิงเบื้องต้นตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โดยมี นายอนุสรณ์ จิตบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้        ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่อนุเคราะห์รถดับเพลิง พร้อมด้วยวิทยากร นำโดย นายอนันต์ วันแรก และคณะที่สนับสนุน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2566,09:10   อ่าน 112 ครั้ง