ภาพกิจกรรม
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคมและโรงเรียนเครือข่าย เข้าค่ายพักแรมโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงเรียนบางดีวิทยาคมและโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนห้วยยอด,โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง,โรงเรียนน้ำผุด,โรงเรียนวังวิเศษ,โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ เข้าค่ายพักแรมโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2566,14:47   อ่าน 63 ครั้ง