รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
59 หมู่ 10   ตำบลบางดี   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-284458 เบอร์แฟกส์ 075-284458
Email : bangdeewitaya@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :