ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 มี.ค. 63 ถึง 07 มี.ค. 63 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 และ ม.3 ณ หาดราชมงคล ตรัง
03 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET
15 ก.พ. 63 ทัศนศึกษา (สงขลา พัทลุง กระบี่)
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 ธ.ค. 62 ถึง 26 ธ.ค. 62 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562
กำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2562